Logo Muziek op Stapel

Bonifatiuskerk

Bonifatiuskerk (foto: Chris Breider)


Bonifatiuskerk Oldeberkoop

De kerk is omstreeks 1125 gebouwd. Het gebouw hoort tot de oudste van Zuidoost-Friesland en vormt het historisch middelpunt van Oldeberkoop. De oorspronkelijke toren werd in de tachtigjarige oorlog verwoest. De huidige toren van Friese geeltjes dateert uit de 17e eeuw. De ringmuur is in 2011-2012 gerestaureerd, mede dankzij bijdragen van de bewoners van Oldeberkoop en omgeving. Daarbij is ook de oude toegangspoort gereconstrueerd. In de kerk staat een doopvont waarvan een gedeelte dateert uit de 14e eeuw. Van latere datum zijn de preekstoel en de herenbank (17e eeuw). De kerk kreeg na de reformatie een protestantse signatuur. Sinds de kerkfusie in 2004 heet de kerk Bonifatiuskerk. Het succes van de concerten is, naast de kwaliteit van de muziek, zeker ook te danken aan de sfeervolle entourage en de uitstekende akoestiek van de Bonifatiuskerk. De historisch gegroeide goede samenwerkingsafspraken tussen kerkbestuur en stichting Muziek op Stapel zijn vastgelegd in een convenant.

© Alle rechten voorbehouden