Logo Muziek op Stapel

Le Consort

Le Consort (foto Chris Breider)


Stichting Muziek op Stapel

Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek is opgericht op 11 november 2005. De stichting is gevestigd te Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf. Onze adresgegevens en dergelijke vindt u op de pagina contactgegevens.

Muziek op Stapel is door de Belastingdienst m.i.v. 1-1-2012 aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), RSIN / fiscaal nummer: 8156.14.627. Daardoor is voor de giftenaftrek een gunstige regeling van toepassing.

De stichting is ontstaan als gevolg van een spontaan initiatief van muziekliefhebbers, "stapel op muziek", die graag concerten "op stapel" wilden zetten. Naast deze verklaring van de naam van de stichting is er nog een muzikale verwijzing, namelijk naar een stapel. Een stapel is een stokje in de klankkast van een snaarinstrument, zoals een viool, dat de trillingen overbrengt van het bovenblad naar het onderblad en dat daarmee het karakter van het instrument bepaalt.

Oldeberkoop ligt ver van de grote podia en heeft bovendien een prachtige middeleeuwse kerk, die inmiddels door veel musici geroemd is om haar fraaie akoestiek. De concerten vinden plaats buiten het toeristisch hoogseizoen en versterken daarmee het cultuurtoerisme in Friesland.

Het doel van de stichting is om met regelmaat kwalitatief hoogwaardige, klassieke, levende muziek naar Oldeberkoop te halen en deze laagdrempelig en aantrekkelijk aan te bieden aan de bevolking van Oldeberkoop en wijde omgeving. Ook aan jong en/of Fries talent wil Muziek op Stapel een podium bieden.

Bestuur
Sylvia Hosman-Benjaminse, voorzitter
Simon Been, secretaris
Willemine Nieuwe Weme, penningmeester
Victoria Nair-Price, algemeen bestuurslid

Overeenkomstig artikel 4 van de statuten genieten de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten mogen worden vergoed.

Comité van Aanbeveling
Ab Koster, hoornist, voormalig hoogleraar aan de Musikhochschule in Hamburg
Peter Stotijn, voormalig solobassist Residentie Orkest, voormalig docent contrabas Conservatorium van Amsterdam
Geert Jan Douma, eigenaar en direkteur van Koninklijke Douma Staal BV

Beleid en verantwoording
Stichting Muziek op Stapel heeft een meerjarig beleidsplan. Ook het jaarverslag en de jaarrekening worden middels deze website gepubliceerd. Via onderstaande links kunt u de betreffende bestanden downloaden.

Beleidsplan 2018-2023 Beleidsplan 2018-2023

Algemeen jaarverslag 2021 Algemeen jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2021

Algemeen jaarverslag 2020 Algemeen jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2020

Algemeen jaarverslag 2019 Algemeen jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2019

Algemeen jaarverslag 2018 Algemeen jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018

Algemeen jaarverslag 2017 Algemeen jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017

Algemeen jaarverslag 2016 Algemeen jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016

© Alle rechten voorbehouden